youtube トレーニング動画 更新 知念響

STUDIO-AZAHAR-フラメンコ専属講師による

トレーニング動画が更新されました。

 

加齢による、授乳にる胸の垂れを

一緒に防いでいきましょう!

 

タップでジャンプ

↓   ↓   ↓   ↓   ↓

https://youtu.be/vni3juKIM4I